English

   |  

Afrikaans

 

Herfsland is ‘n Tuiste vir Bejaardes van die NG Kerk: Sinode Hoëveld.

 

In Herfsland woon 124 inwoners waarvan 99 verswakte ouer persone en 25 semi-verswak is. Dit beskik oor ‘n Alzheimer-afdeling waar 19 pasiënte gehuisves kan word.

Herfsland het ook 44 lewensregwooneenhede.

 

Missie

Herfsland is 'n selfstandige welsynsorganisasie wat vanuit 'n Christelike perspektief daarna streef om op 'n volhoubare basis om te sien na ouer persone in die gemeenskap van Kemptonpark en Tembisa.

 

Visie

Om 'n volledige diens aan die ouer persone in die gemeenskap van Kemptonpark en Tembisa te lewer wat die volgende insluit:

 - Programme vir aktiewe veroudering

 - Dienssentrumdienste

 - Tuisversorgingsdienste

 - Residensiële versorging

 - Veilige en bekostigbare verblyf vir minderbevoorregte ouer persone

 - Lewensregeenhede