Huis Senior bied verblyf vir 13 selfversorgende ouer persone in enkelkamers.

Dienste sluit die volgende in: gebalanseerde maaltye, skoonmaakdienste, wasserydienste, maatskaplike werkdienste, instandhouding en bestuursdienste.

Kontakpersoon vir verblyf in Huis Senior:
Johannie Louw
011 972 5417
johannie@herfsland.co.za

Aansoekvorms is hier beskikbaar.

Koste verskil volgens die grootte van die kamers.

Huis Senior has 13 single rooms for self-sufficient older persons.

Services include the following: balanced meals, cleaning- and laundry services, social work services, maintenance and managing services.

Contact person for Huis Senior is
Johannie Louw
011 972 5417
johannie@herfsland.co.za.

Application forms is available here.

The cost of the rooms differ according to the size of the rooms.

aansoekvorm vir huis senior
APPLICATION FORM FOR huis senior